چگونه رنگ موی طبیعی درست کنیم؟

رنگ موی طبیعی

رنگ کردن مو به روش مادربزرگهایمان و با مواد طبیعی ترکیباتی دارد که با آشنایی با انها شاید دیگر به سراغ استفاده از رنگهای شیمیایی نروید و خودتان در خانه با این ترکیبات عالی برای سلامت موهایتان آرایشگر خود شوید. هرچند استفاده از رنگ موی شیمیایی  نتیجه ف