مزاج سرد چیست؟

مزاج گرم چیست؟ / ویکی ووک

در مطالب قبل آشنایی مختصری با مزاج داشتیم، و مزاج گرم و ترکیبات آن را نیز بررسی کردیم در این مطلب بدنبال تکمیل مطالب قبل میخواهیم مزاج سرد را از نظر روحیه و خلقیات بررسی کنیم، مزاج سرد چگونه است؟ جثه در سردمزاج‌ها: معمولا افراد با مزاج سرد و تر، اندام درشت و چاقی همراه […]

ادامه مطلب...


مزاج گرم چیست؟

مزاج گرم چیست؟ / ویکی ووک

در مطلب قبلی درباره‌ی مزاج صحبت کردیم و گفتیم که مزاج ها به نه دسته تقسیم می شود، در این مطلب میخواهیم مزاج گرم و ترکیب های آن را از نظر خلقیات رفتاری و جسمی بررسی کنیم. مزاج گرم چگونه است؟ به شکل کلی افراد با مزاج گرم وخشک، جثه لاغرتری دارند؛ در حالی که […]

ادامه مطلب...