هنگام آلودگی هوا چه بخوریم؟

هنگام آلودگی هوا چه بخوریم؟ / ویکی ووک

در چند روز اخیر شاهد بودیم که آلودگی هوا باعث تعطیلی پایخت شده است و این مورد در کشور ما بسیار بحث جدی است. متاسفانه سالهاست که آلودگی هوا بسیاری از شهرهای بزرگ را فراگرفته است و برای رفع آن نیز تدابیری اندیشیده نشده است و از آنجایی که با توجه به مشغله های زندگی […]

ادامه مطلب...