طریقه‌ی مصرف داپسون چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف داپسون چگونه است؟ / ویکی ووک

داپسون دارویی است که در درمان جذام از آن استفاده می شود همچنین این دارو در درمان آرتریت روماتوئید، واسکولیت آلرژیک، پنومونی با پنوموسیستیس کارینی نیز تجویز می شود، در این مطلب میخواهیم با عوارض جانبی و طریقه‌ی مصرف این دارو را باهم بررسی کنیم. آشنایی با داروی داپسون همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، […]

ادامه مطلب...