سیستم تعلیق چیست؟

سیستم تعلیق چیست؟ / ویکی ووک

در بخش های قبلی بررسی اجزای خودرو، به نحوه ی عملکرد کامپیوتر خودرو یا ECU پرداختیم و همچنین از چگونگی تقویت سیستم صوتی خودروها نیز گفتیم. اما در ادامه بررسی اجزای خودرو و در این بخش به سیستم تعلیق خودروها می پردازیم. سیستم تعلیق در خودروها، مجموعه ایی است از جرم فنربندی شده، فنر، کمک […]

ادامه مطلب...