کالوکیشن های فعل Catch

کالوکیشن های فعل Catch

در پست های قبل با کالوکیشن فعل های مختلفی از جمله Go و Do آشنا شدیم در ادامه کالوکیشن میخواهیم با کالوکیشن های فعل Catch آشنا شویم.

فعل Catch یکی دیگر از فعل هاست که کالوکیشن های کاربردی در زبان انگلیسی دارد و بخودی خود معنی (گرفتن،بدست آوردن،جلب کردن،فهمیدن) است.

کالوکیشن های فعل Catch

عبارت

معنی

catch a ball

گرفتن /قاپیدن توپ

catch a bus

اتوبوس گرفتن

catch a chill

مریض شدن با سرماخوردگی

catch a cold

سرماخوردن

catch the flu

آنفلو آنزا گرفتن

catch a thief

گرفتن دزد

catch fire

آتش گرفتن

catch someone’s eye

گرفتن چشم شخص (خیره کردن چشمان شخص)

catch someone’s attention

جلب توجه کسی کردن

catch sight of

دیدن کسی یا چیزی که مورد انتظار بوده است

catch the bug

اشکال گرفتن

catch the train

قطار گرفتن

catch someone out

اشکال پیدا کردن

 


طریقه بکارگیری کالوکیشن های فعل Catch در جمله

 

کالوکیشن های فعل Catch

 

 

The boy caught the ball.

پسر توپ را قاپید.

They were just in time to catch the bus.

ما در زمان گرفتن اتوبوس بودیم.

I have caught a cold.

من سرما خورده بودم

Dry leaves catch fire easily.

برگ های خشک به راحتی آتش میگرند

He doesn’t look well; he has caught the flu.

او خوب بنظر نمیرسد او آنفلوانزا گرفته است

She has caught the bug that is going round.

او اشکال و عیب های که دورش بود را میگرفت.

I caught sight of a rare bird.

من یک پرنده نادر که مورد انتظار بود را دیدم.

That red dress caught my eye.

آن لباس قرمز چشم منو گرفته

He asked me difficult questions to try to catch me out.

او تلاش میکرد اشکالات منو پیدا کند با پرسیدن سوالات سخت.

We need to hurry if we are going to catch the train.

ما باید عجله کنیم اگه میخواهیم که قطار بگیریم.


 

برای شنیدن تلفظ کالوکیشن ها و جمله ها فایل زیر را دانلود کنید.

 

دانلود فایل تلفظ کالوکیشن ها

رمز فایل : wikiwook.ir

 

به امید فردایی روشن

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *