بیماری لایم چیست؟

بیماری لایم چیست؟ / ویکی ووک

بیماری لایم ، بیماری است که به خاطر گزیده شدن با کنه آلوده ایجاد میشود. اولین و عمومی ترین علامت این بیماری از محل گزش شروع و منتشر میشود. اگر درمان نشود، میکروب (باکتری ها) می تواند به دیگر قسمتهای بدن منتشر شود.

لایم چست و عامل آن چیست؟

 

بیماری لایم چیست؟ / ویکی ووک

 

بیماری لایم بیماری است که به خاطر گزیده شدن با کنه آلوده به میکروب (باکتری) بو