چگونه میوه ها و سبزیجات را بشوییم؟

چگونه میوه ها و سبزیجات را بشوییم؟ / ویکی ووک

میزان سمومی که برای گیاهان استفاده می شود ازیک نوع میوه به نوع دیگر و از کشور ی به کشور دیگر متفاوت است.به عنوان مثال مصرف یک وعده لوبیا سبز که در کشور آمریکا کشت می شود 200 برابر خطرناک تر از مصرف یک وعده کلم بروکلی در همان کشوراست. راه های طبیعی و بی […]

ادامه مطلب...