دلایل عرق کردن کف دست چیست؟

دلایل عرق کردن کف دست چیست؟ / ویکی ووک

اگر بیش از اندازه عرق می کنید این دیگر نشانه ای از دمای بالای محیط نیست بلکه نشانه‌ی بیماری به نام هیپرهیدروز است، بیماری که شرایطی را برای فرد ایجاد میکند تا بدون دلیل خاصی شروع به عرق کردن می کند، این شرایط قطعا باعث اذیت شما می شود. در صورت به بیماری هیپرهیدروزی…

ادامه مطلب...