چگونه لهجه انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

لهجه انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان، زبان انگلیسی را صحبت میکنند اما آنها را آنگونه که درست است تلفظ نمیکنند و در یادگیری آن نیز ناامید هستند. ما در مطالب نکاتی را درباره ی ربان انگلیسی و یادگیری زبان انگلیسی گفتیم در ادامه، در این مطلب میخواهیم بعضی از نکات که میتواند کمک کند تا لهجه انگلیسی […]

ادامه مطلب...