طریقه‌ی مصرف کلردیازپوکساید چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف کلردیازپوکساید چگونه است؟ / ویکی ووک

همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد کلردیازپوکساید دارویی آرامشبخش و خواب آور است. این دارو با نام های تجاری Librium, Libritabs, Lipoxide, Murcil, Sereen نیز در بازار موجود است. این دارو در کنترل اضطراب، قطع ناگهانی الکل و همچنین قبل از عمل جراحی استفاده می شود و برای افرادی که …

ادامه مطلب...