چرا عضلات پا میگیرد؟

عضلات پا

گرفتگی عضلات پا اغلب هنگام شب رخ می‌دهد باعث درد شدید می‌شود و فرد بر اثر درد از خواب بیدار خواهد شد. ‏نتایج بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که این اسپاسم‌ها  با افزایش گرما  بیشتر می شود. اغلب علت گرفتگی عضلات یا اسپاسم پا را کم‌آبی و از دست دادن الکترولیت‌ها در بدن می […]

ادامه مطلب...