کیوکوشین چیست؟

کیوکوشین چیست؟ / ویکی ووک

یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین سبک های کاراته، سبک کیوکوشین آن است که توسط ماسوتاتسو ژاپنی برای اولین بار بنا شده است. این سبک غیرکنترلی و آزاد یکی از موثرترین رشته ی هنرهای رزمی در جهان محسوب می شود که در ادامه این بخش به تاریخچه و نحوی حرکات کاراته سبک کیوکوشین می پردازیم. اما […]

ادامه مطلب...