مدرسه چه نقشی در فعالیت بدنی دانش آموزان دارد؟

فعالیت بدنی دانش آموزان

فعالیت جسمی، عامل موثر و حیاتی در رشد کودکان است. برای این که کودک، زندگی سالمی داشته باشد لازم است که به فعالیت های جسمی و ورزش عادت کند و مدرسه نقش بسیار موثری در فعالیت بدنی دانش آموزان و تبدیل کردن آن به عادت دارد. محققان همواره در حال تحقیق این موضوع که فعالیت […]

ادامه مطلب...