داستان کوتاه انگلیسی شیر و موش

داستان کوتاه انگلیسی شیر و موش

در پست های قبل داستان های از جمله امنیت حیوانات و سلطان پرندگان را خواندیم. در این پست قصد داریم تا داستان کوتاه انگلیسی شیر و موش را باهم بخوانیم. متن انگلیسی داستان کوتاه انگلیسی شیر و موش The lion and the mouse A lion was asleep in the sun one day. A little mouse […]

ادامه مطلب...