بعد از غذا خوردن چه کارهایی را نباید کرد؟

بعد از غذا خوردن چه کارهایی را نباید کرد؟ / ویکی ووک

دستورالعمل های مختلفی را برای حفظ سلامت دستگاه گوارش ارائه شده است و یکی از آن دستوالعمل ها اعمالی است که بعد از غذا خوردن نباید انجام دهیم. بارها و بار شنیده ایم این حرف را که نباید بعد از غذا خوردن یکسری از کارها مانند دوش گرفتن را انجام داد،  اما آیا دلیل آن […]

ادامه مطلب...