متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت اول / ویکی ووک

در این مطلب متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم را باهم میخوانیم، قسمت های قبلی این مطلب را میتوانید در دسته زبان همین سایت مطالعه کنید.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم

Global warming may be a big problem, but there are many little things we can do to make a difference. If we try most of us can do our part to reduce the amount of greenhouse gases that we put into the atmosphere. Many greenhouse gases coming from things we do every day trap energy in the atmosphere and make the Earth warmer. The following is a list of what we can do and think about.

۶-گرم‌ شدن‌ جهاني‌ ممكن‌ است‌ يك‌ مشكل‌ بزرگ‌ باشد، اما چيزهاي‌ كوچكي‌ وجود دارد‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ انجام‌ دهيم‌ تا باعث‌ تغيير شويم‌. اگر سعي‌ كنيم‌ مي‌توانيم‌ ميزان‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ را كه‌ وارد جو زمين‌ مي‌شود كاهش‌ دهيم‌. بسياري‌ از گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ از فعاليت‌هاي‌ روزمرة‌ ما ايجاد شده‌ است‌ و ما انرژي‌ را در اتمسفر هر روز به‌ دام‌ انداخته‌ و زمين‌ را گرمتر مي‌سازيم‌. در ادامه فهرستي‌ است‌ از كارهايي‌ كه‌ مي‌توانيم‌ انجام‌ دهيم‌ و يا به‌ آن‌ بينديشيم‌.

Some things we can do:

Read about the importance of the environment.

Save electricity.

Ride a bicycle, take a bus, or walk.

Plant trees.

Talk to your family and friends about global warming.

Recycle cans, bottles, plastic bags, and newspapers.

Buy things that don’t use much energy.

 بعضي‌ چيزهايي‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ انجام‌ بدهيم‌:

درباره اهميت‌ آب‌ و هواي‌ محيط‌ مطالعه‌ كنيد.

در مصرف‌ برق‌ صرفه‌جويي‌ كنيد.

دوچرخه‌سوار شويد با اتوبوس‌ يا پياده‌ رفت‌ و آمد كنيد.

درخت‌ بكاريد.

در مورد گرم‌ شدن‌ جهان‌ با خانواده‌ و دوستان‌ خود صحبت‌ كنيد.

قوطي‌ها، بطري‌ها، كيسه‌هاي‌ پلاستيكي‌ و روزنامه‌ها را بازيافت‌ كنيد.

چيزهايي‌ بخريد كه‌ انرژي‌ زيادي‌ مصرف‌ نمي‌كنند.

Some things we can think about:

چيزهايي‌ كه‌ مي‌توانيم‌ در موردشان‌ فكر كنيم‌:

Solar energy – energy that comes from the sun – can be used to heat homes, buildings, water, and to make electricity.

Cars cause pollution and release many greenhouse gases into the air.

 Driving cars that use less fuel can help reduce the amount of greenhouse gases in the air.

انرژي‌ خورشيد ـ انرژي‌ كه‌ از نور خورشيد حاصل‌ شده‌ است‌ براي‌ گرمايش‌ خانه‌ها، ساختمان‌ها، آب‌ و توليد برق‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

اتومبيل‌ها سبب‌ آلودگي‌ هوا مي‌شوند و بسياري‌ از گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ را به‌ هوا رها مي‌كنند. اتومبيل‌هايي‌ را برانيم‌ كه‌ از سوخت‌ كمتري‌ استفاده‌ مي‌كنند و مي‌توانند به‌ كاهش‌ ميزان‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ در هوا كمك‌ كنند.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم

definition mean word rows
The air, water, or land in which living things live محیط، محیط زیست environment ۱
Change old materials to use them again بازیافت کردن recycle ۲
Of or using the sun خورشیدی solar ۳
Damage caused to water, air, etc by harmful materials آلودگی pollution ۴

 

نویسنده: آرزو بزرگوار

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *