چگونه مشکلات هورمونی را برطرف کنیم؟

چگونه مشکلات هورمونی را برطرف کنیم؟ / ویکی ووک

رهبر سیستم بدن انسان، هورمون‌های اوست و حفظ تعادل این سکان به بدن کمک می‌کند در مسیر سلامت حرکت کند، اما اگر حتی تعادل یکی از این هورمون‌ها به هم بخورد، پیامدهای منفی شدیدی در بدن ظاهر می‌شوند. اگر دچار مشکلات هورمونی هستید و می خواهید کنترل بیشتری روی ترشحات شیمیایی مغز داشته باشید باید […]

ادامه مطلب...


آیا هورمون ها بر احساسات انسان تاثیری دارند؟

هورمون

هورمون ها از عوامل تاثیرگذار بر احساسات انسان است و ترکیب تغییرات هورمونی و تغییرات سبک زندگی، می تواند اثر چشمگیری در خلق و خو و احساسات ما داشته باشد. هورمون ها بر موارد مختلفی، از نوسانات خلق و خو گرفته تا تغییر وزن، هوس های غذایی و حتی میل جنسی انسان تاثیرگذار است. نوسانات […]

ادامه مطلب...