فرهنگ لغت کرمانجی

لغت کرمانجی

در ادامه یادگیری لغات به یادگیری کلمات کرمانجی جدیدتری از این گویش میپردازیم، و باهم یک فرهنگ لغت کرمانجی درست کنیم با کلمات جدیدی که یاد میگیریم و قدیمی که یاد گرفتیم. فرهنگ لغت کرمانجی به فارسی:  لغت کرمانجی سو: معادل فارسی : سایه را گویند معادل انگلیسی : Shadow سایه را میگویند همانطور که […]

ادامه مطلب...


کرمانجی، آوّ بر وزن ناوّ / آژنی بر وزن کاسنی

لغات کرمانجی ،آوّ کرمانجی

در ابتدای یادگیری هر زبان و گویشی شما باید با برخی از کلمات آشنا شوید تا بتوانید به راحتی جملات و یا اصطلاحات را معنی کنید و متوجه شوید ، از همین رو  ما را با یادگیری برخی لغات کرمانجی در این گویش همراهی کنید. معنی لغات کرمانجی : آوّ معادل فارسی : آب را […]

ادامه مطلب...


کرمانجی تاریخچه و اصطلاحات

کرمانج ، تاریخچه اصطلاحات

کرمانجی به گویشی که کرمانج ها صحبت میکند میگویند.کرمانج کوتاه شده کُرد ( kurd ) است و مان ( man ) که همان ماننایی ( mannay ) است یکی از قبایل ماد بوده که در سده نهم در زاگرس فرمانروایی کرده اند و در هنگام تشکیل فرمانروایی ماد به مادها پیوسته اند .جاناتان رندل در این […]

ادامه مطلب...