متن و ترجمه آهنگ Medina از ماهر زین

آهنگ Medina

در پست قبلی متن و ترجمه آهنگ Insha Allah را گذاشتیم برای دوستان،در ادامه پست های ترجمه آهنگ، آهنگ Medina را برای شما دوستان قرار داده ایم. متن انگلیسی آهنگ Medina “Medina” Medina, Medina Medinatun Nabi (the city of the Prophet) In my dreams I make my way to Medina The home and chosen place Of […]

ادامه مطلب...