طریقه‌ی مصرف فلورازپام چگونه است؟

طریقه‌ی مصرف فلورازپام چگونه است؟ / ویکی ووک

فلورازپام دیگر از داروهای آرامشبخش است که در این مطلب میخواهیم بیشتر با طریقه‌ی مصرف و عوارض جانبی این دارو آشنا شویم. آشنایی با داروی فلورازپام فلورازپام دارویی آرامشبخش و خواب آور است. این دارو با اعمال تضعیف سیستم عصبی مرکزی در سطح سیستم لیمبیک، تالاموسی، هیپوتالاموسی که ممکن است از طریق ناقل عصبی GABA […]

ادامه مطلب...