مصطفی احمدی روشن ، یعنی همت، تلاش و پشتکار

مصطفی احمدی روشن

صنعت هسته ای در کشور ما، پیشرفت و ارتقا خود را، مرهون همت جوانان پرتلاش و بلند نظری است که تمام توان خود را در راه افتخار آفرینی و بلند قامتی این مرزوبوم به کار بسته اند و قطعا شهید مصطفی احمدی روشن ، یکی از این عزیزان است که افتخار و غرور را به […]

ادامه مطلب...