داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا / بخش آخر

داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا

در پست های قبل داستان کوتاه انگلیسی همچون خرگوش و لاک پشت، جوجه اردک زشت و جک و لوبیا سحر آمیز را خواندیم. امروز داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا بخش آخر را باهم میخوانیم در بخش اول و بخش دوم این داستان به آنجا رسیدیم که سیندرلا رفت به قصر و نیمه شب از قصر فرار […]

ادامه مطلب...


داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا / بخش دوم

داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا

در پست های قبل داستان کوتاه انگلیسی همچون خرگوش و لاک پشت، جوجه اردک زشت و جک و لوبیا سحر آمیز را خواندیم. امروز داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا بخش دوم را باهم میخوانیم در بخش اول این داستان به آنجا رسیدیم که سیندرلا علاقه مند بود که به جشن برود اما بعلت لباسش نتونست. این […]

ادامه مطلب...


داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا / بخش اول

داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا

در پست های قبل داستان کوتاه انگلیسی همچون خرگوش و لاک پشت، جوجه اردک زشت و جک و لوبیا سحر آمیز را خواندیم. امروز داستان کوتاه انگلیسی سیندرلا بخش اول را باهم میخوانیم این داستان یکی از داستان خاطر انگیز است که شاید بسیاری از دوستان شنیده اند این داستان درباره ی دختری است که […]

ادامه مطلب...