چگونه لنفانژیت را درمان کنیم؟

لنفانژیت

سیستم لنفاوی بسیار پیچیده و شامل اندام‌ها و بافت‌هایی است که وظیفه اصلی آن دفع سموم از بدن است. سیستم لنفاوی در کنار سیستم ایمنی، با هرگونه عفونت مقابله و مایع اضافی موجود در بافت‌ها را تخلیه می‌کند. لنفانژیت نیز مانند سل و تب مالت بیماری عفونی است که در رگ های لنفی به وجود […]

ادامه مطلب...