زمان مسمومیت کودکان با مواد شوینده چه کنیم؟

زمان مسمومیت کودکان با مواد شوینده چه کنیم؟ / ویکی ووک

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، بحث خانه تکانی ها و استفاده از مواد شوینده برای تمیز کاری به اوج خود می رسد، اما اگر مواظب نباشید و بچه کوچک در خانه دارید، امکان دارد اتفاقاتی بیوفتد که خدای نکرده روزهای آخر سال به تلخی و غمی بزرگ به پایان برسد، البته زمانی که […]

ادامه مطلب...