داستان انگیزشی شماره 6

داستان انگیزشی شماره 6 / ویکی ووک

کلمات تاثیر زیادی روی انسان ها دارند، همه ما با یک کلمه انرژی میگیریم و با یک کلمه هم، دلمان می شکند. پس بیاید به عزیزانمان با گفتن کلمات محبت آمیز، انرژی بدهیم. مطمئنا استفاده هر روزه از این کلمات در ذهن بقیه جا می افتد و آنها هم از آن استفاده خواهند کرد و […]

ادامه مطلب...


داستان انگیزشی شماره 5

داستان انگیزشی شماره 5 / ویکی ووک

خداروشکر روزها یکی پس از دیگری دارد میگذرد و به پنجمین شماره داستان های انگیزشی رسیدیم، در این جهان هستی که زندگی میکنیم همه به هم وابسته هستیم، و شاید مشکلی که همسایه مارو تهدید میکند در آینده مارا تهدید کند، پس بنظر می رسد بهتر است اگر میتوانیم و کمکی از دستمان برمیاد، برای […]

ادامه مطلب...


داستان انگیزشی شماره 4

داستان انگیزشی شماره 4 / ویکی ووک

خداوند در خلق هیچکدام از مخلوقاتش کوتاهی نکرده است، وقتی به طبیعت و به زیبایی های آن نگاه میکنید فقط به قدرت و عظمت خدا پی میبرید. همه ما مخلوق او هستیم فارق از هر پست و مقامی که داریم لایق احترام هستیم، لایق دوست داشته شدن و توجه، داستان انگیزشی شماره 4 درباره توجه […]

ادامه مطلب...