استفاده از نمک چه تاثیر بر بدن دارد؟

استفاده از نمک چه تاثیر بر بدن دارد؟ / ویکی ووک

سدیم از طریق ارسال سیگنال هایی به کلیه ها برای تعیین این که چه زمانی آب را حفظ و چه زمانی آن را دفع کند، نقشی کلیدی در متعادل کردن سطوح مایع در بدن دارد.  یک رژیم غذایی با محتوای سدیم بالا می تواند دراین فرایند حساس اختلال ایجاد کند و باعث افت عملکرد کلیه […]

ادامه مطلب...