بیماری آتلکتازی چیست؟

بیماری آتلکتازی چیست؟ / ویکی ووک

آتلکتازی نوعی بیماری است، که قسمتی یا تمام ریه جمع می شود یا روهم میخوابد، که این امر باعث عدم جذب اکسیژن کافی می شود. خوشبختانه این بیماری به راحتی در رادیوگرافی قابل تشخیص است. ما در مطالب قبل با برخی از بیماری هایی همچون آتاکسی، فاربر، تریچر کالینز و… آشنا شده ایم در ادامه […]

ادامه مطلب...