متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت اول

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت اول / ویکی ووک

در ادامه‌ی متن های کوتاه انگلیسی در این مطلب میخواهیم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین که با توجه به اتفاقات جوی نوعی نگرانی را برای تمام جهان بوجود آورده است بخوانیم. همچنین ما در مطالب قبل متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی و … را برای شما عزیزان قرار داده ایم که در صورت تمایل می توانید آن ها را نیز مطالعه کنید.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت اول / ویکی ووک

The world is getting warmer. It has warmed by half a degree centigrade over the past 100 years. But why? And how? well, scientists are not exactly sure. The Earth could get warmer by itself, without help from people.

Many climate scientists think there is another reason for the change in temperature. They think that human activities like cutting down the trees, producing trash, and burning fuels like coal and oil are helping make the earth warmer. Just because the weather has been hot for a month or two does not mean that global warming has arrived. But scientists think that as we use more gasoline and electricity, the Earth’s going to get warmer. They believe that we know enough about the problem to take some action.

جهان‌ در حال‌ گرم‌تر شدن‌ است‌. طي‌ يكصد سال‌ گذشته‌ در حدود نيم‌ درجة‌ سانتي‌گراد به‌ گرماي‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌. اما چرا؟ و چگونه؟ دانشمندان‌ دقيقاً مطمئن‌ نيستند. زمين‌ مي‌تواند به‌ خودي‌ خود و بدون‌ آنكه‌ بشر به‌ گرم‌ شدن‌ آن‌ كمك‌ كرده‌ باشد، گرم تر شود (رو به گرمی برود).

بسياري‌ از دانشمندان‌ آب‌ و هوا فكر مي‌كنند كه‌ دليل‌ ديگري‌ براي‌ بالا رفتن‌ دما وجود دارد. آنها معتقد هستند كه‌ فعاليتهاي‌ بشري‌ از قبيل‌ بريدن‌ درختان‌، توليد زباله‌، سوزاندن‌ سوخت‌هايي‌ مثل‌ زغال‌ سنگ‌ و نفت‌ بيشتر به‌ گرم‌تر شدن‌ زمين‌ كمك‌ مي‌كند. تنها گرم‌ شدن‌ هوا به‌ مدت‌ يك‌ يا دو ماه‌ بدين‌ معنا نيست‌ كه‌ پديدة‌ افزايش‌ دماي‌ جهاني‌ زمين‌ فرا رسيده‌ است‌. اما دانشمندان‌ عقيده‌ دارند كه‌ به‌ همان‌ نسبت‌ كه‌ ما از سوخت‌هايي‌ نظير بنزين‌ و نيروي‌ الكتريسيته‌ بيشتر استفاده‌ مي‌كنيم‌ بر حرارت‌ زمين‌ افزوده‌ خواهد شد. آنها معتقدند كه‌ ما به اندازه‌ كافي‌ دربارة‌ اين‌ مسئله‌ اطلاع‌ داريم‌ تا بتوانيم‌ (براي‌ اين‌ مشكل‌) اقداماتی را انجام دهیم.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین

definition mean word rows
A person who studies science or works with science دانشمند scientist ۱
A feeling of worry about something مربوط شدن به، نگرانی، نگران کردن concern ۲
General weather of a place over a period of time آب و هوا، اقلیم climate ۳
How hot or cold somebody or something is دما temperature ۴
To make something تولید کردن produce ۵

نویسنده : آرزو بزرگوار

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *