داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

در پست های قبل داستان های خواندیم از قبیل قضاوت عجولانه و معجزه در این پست نیز داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل میخوانیم.

در ادامه ی سرس داستان ها میرسیم به این داستان که درباره خانم جونز و دو فرزند تنبلش است. .

متن انگلیسی داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

two lazy sons

داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

Mrs Jones did not have a husband, but she had two sons. They were big, strong boys, but they were lazy. On Saturdays they did not go to school, and then their mother always said, ‘Please cut the grass in the garden this afternoon, boys.’ The boys did not like it, but they always did it.

Then somebody gave one of the boys a magazine, and he saw a picture of a beautiful lawn-mower in it. There was a seat on it, and there was a woman on the seat.

The boy took the picture to his mother and brother and said to them, ‘Look, that woman’s sitting on the lawn-mower and driving it and cutting the grass. We want one of those.’

‘One of those lawn-mowers?’ his mother asked.

‘No,’ the boy said. ‘We want one of those women. Then she can cut the grass every week.’


متن فارسی داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

پسرهای تنبل

خانم جونز شوهر نداشت، اما دو پسر داشت. آنها بزرگ و قوی اما تنبل بودند. سه‌شنبه‌ها به مدرسه نمی رفتند. همیشه مادرشان به آنها می گفت : امروز بعد از ظهر چمنهای باغ را بچینید. پسرها این کار را دوست نداشتند اما همیشه این کار را انجام می دادند.
تا اینکه روزی یک نفر مجله‌ای به یکی از پسرها داد، و او نیز تصویری از یک چمن‌بر در آن مجله دید. روی چمن‌بر جایگاهی بود و زنی در آن جایگاه بود.
پسر مجله را برای برادر و مادرش برد و به آنها گفت : آن زن را نگاه کنید که روی چمن‌بر نشسته و با آن کار می‌کند و چمنها را می چیند. ما یکی از آنها را می خواهیم.
مادرش پرسید : یکی از آن چمن‌برها را؟
پسر گفت : نه، یکی از آن زنها را م یخواهیم که هر هفته چمنها را بچیند.


معنی لغات داستان کوتاه انگلیسی پسرهای تنبل

عبارت انگلیسی معنی فارسی مترادف انگلیسی
husband شوهر man
son فرزند پسر boy
strong  قوی powerful
lazy تنبل idle
grass چمن  lawn
garden باغچه bed
magazine مجله gazette
beautiful زیبا cute
lawn-mower ماشین چمن زنی lawnmower

برای شنیدن تلفظ صحیح متن انگلیسی فایل زیر را دانلود کنید

دانلود فایل همراه با صوت

(برای شنیدن صوت داستان،فایل پی دی اف رابازکنیدوبرروی علامت بلندگودوبارکلیک کنیدتاهمراه بامتن صدای آن را نیز داشته باشید.)

به امید فردایی روشن.

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *