تکنولوژی Ooho بطری های قابل خوردن آب

Ooho

بطری‌های آب در حال حاضر برای ما و شما ساخته می‌شود اما این بطری که ساخته می‌شود بسیار برای محیط‌ زیست مضر می‌باشد برای اثبات این ضرر همین بس است که بدانید برای تجزیه بیست درصد از این بطری‌ها هفتصد سال طول می‌کشد، و جالب است بدانید برای ساخت یک بطری ما به 7 لیتر […]

ادامه مطلب...