چگونه دربرابر امواج موبایل از خود محافظت کنیم؟

امواج موبايل

بیشتر دستگاه های الکترونیکی می تواند خیلی مفید و کار راه انداز باشد؛ اما تبعاتی نیز دارد. بدن ما روزانه در معرض تشعشع مضر دستگاه های الکترونیکی مخصوصا امواج موبایل قرار می گیرد که بسیار برای بدن ما خطرناک است. مشخصا با توجه به عجین شدن این دستگاه ها مخصوصا موبایل ( تلفن همراه ) […]

ادامه مطلب...