چگونه هیجان خود را کنترل کنیم؟

چگونه هیجان خود را کنترل کنیم؟ / ویکی ووک

یکی از ساده ترین راه های که برای کنترل هیجان به ذهن مان می رسد سرکوب کردن آن است، همه ما این را تجربه کرده ایم. مثلاً وقتی که در یک مجلس ختم چیز خنده داری دیده ایم، یا جایی جلوی یک جمع غریبه بغضمان گرفته است. سرکوب کردن هیجان ها راه ساده ایست اما […]

ادامه مطلب...