موادغذایی رقیق کننده خون کدامند؟

رقیق کننده

در پستهای قبل دربارهی مواد غذایی که باعث تصفیه خون میشوند صحبت کردیم در این پست میخواهیم مواد غذایی که خون را رقیق میکند، بشناسیم. گیاهان و ادویه های متعددی وجود دارد که باعث رقیق شدن خون می شوند. در واقع بسیاری از موادغذایی که مردم مصرف میکنند، حاوی ماده رقیق کننده خون است. چرا […]

ادامه مطلب...