داستان کوتاه انگلیسی سلطان پرندگان

داستان کوتاه انگلیسی سلطان پرندگان

در پست های قبل داستان های کوتاه ازجمله امنیت حیوانات و جورج و اژدها را باهم خواندیم. یکی از راه های تقویت زبان انگلیسی مطالعه و خواندن مطالب این زبان است. داستان های کوتاه کمک بسیار شایانی به تقویت زبان میکند پس لطفا با حوصله و دقت داستان کوتاه انگلیسی سلطان پرندگان را بخوانید و […]

ادامه مطلب...