داستان کوتاه انگلیسی داستان شنل قرمزی

داستان شنل قرمزی

داستان های کودکانه ای را درپست های قبل همچون شیر و موش ، قهرمانان دبیرستان را با هم خواندیم در ادامه ی این پست ها میخواهیم داستان شنل قرمزی را باهم بخوانیم. باما همراه باشید. متن انگلیسی داستان شنل قرمزی Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. […]

ادامه مطلب...