داستان انگیزشی شماره 2

داستان انگیزشی شماره 2 / ویکی ووک

امروز دومین داستان از داستان های انگیزشی را برای شما دوستان عزیز قرار داده‌ایم، این داستان درباره‌ی شکر نعمت است. ما بعضی اوقات فراموش میکنیم که خداوند چه نعمت های گرانبهایی را به ما داده است که باید برای داشتن آن ها هر ثانیه شکرگذار باشیم و خود را از این نظر ثروتمند بدانیم. در […]

ادامه مطلب...


داستان انگیزشی شماره 1

داستان انگیزشی شماره 1 / ویکی ووک

داستان امروز درباره‌ی کسانی است که در زندگی ما هستند و هیشه با حرف هایشان باعث نا امیدی ما می شوند، ما میتوانیم حرف های آن ها را نشنیده گرفته و یا اینکه آنها را محرکی برای پیشرفت خود قرار دهیم. داستان زیر را بخوانید که چگونه قورباغه ای که ناشنوا بود از مسئله ای […]

ادامه مطلب...