داروش و خواص آن

داروش و خواص آن / ویکی ووک

داروش گیاهی است انگلی و خیلی پرشاخه که در درمان کچلی بسیار نافع است، این گیاه در طب سنتی به نام های واش, گی, داروش, شجره دبق , دبق, مویزک عسلی, کشمش کاولیا, کشمش کابلی, کشمش کولیان, کولیان, کالی, مویزه , مویزج, مویزک, مویزک عسلی, بسوقه, هدال, فلفل هوا, کشمش گاو نیز خوانده می شود. […]

ادامه مطلب...