خودشیفتگی چیست و چه مفهومی دارد؟

خودشیفتگی چیست و چه مفهومی دارد؟ / ویکی ووک

خودشیفتگی یا نارسیسیم نوعی اختلال شخصیتی است . در این بیماری فرد خود را برتر از دیگران و مهم می‌پندارد و تبدیل به انسانی متکبر می شود که دوست دارد دائم به دیگران دستوربدهد و در عین حال دیگران به او احترام بگذارند و او را تشویق کنند. پیشینه خودشیفتگی نارسیسیسم از واژه نارسیس یونانی […]

ادامه مطلب...