چرا مقاوم سازی واحد های مسکونی ضروری است؟

چرا مقاوم سازی واحد های مسکونی ضروری است؟

مقاوم سازی واحد های مسکونی برای کشور ما با داشتن ۳۲۰ گسل اصلی و قرار گرفتن روی خط اصلی  زلزله امری اجتناب ناپذیر است. مقایسه زلزله بم و زلزله ژاپن در سال ۸۲ ( در ژاپن یک کشته و در ایران ۳۳ هزار نفر کشته ) به وضوح ضرورت این امر را نشان می دهد. […]

ادامه مطلب...