متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

ما در مطالب قبل قسمت های متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی را خواندیم در این مطلب می خواهیم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم را باهم بخوانیم.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

 

Sense of Humor

The purpose of humor is not to be a comedian but for you to create a comfortable atmosphere and have fun with your audience. Humor can make the difference between an average and an excellent presentation.

A little humor in your speech lets the audience know you are human and people actually learn more if they are having fun. Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech.

شوخ طبعي

غرض از شوخ طبعی اين نيست كه نقش يك كمدين را بازي كنيد بلكه به اين وسيله بايد فضايي آرام را بوجود بياوريد و با مخاطب خود مزاح كنيد. شوخي مي‌تواند تفاوت ایجاد کند بین يك سخنراني معمولي و يك ارائه ی عالي.

اندکی شوخ طبعي در سخنرانی شما،  به مخاطب اجازه می دهد بفهمند كه شما انسانيد و در عمل نيز يادگيري انسان هنگام انبساط خاطر بيشتر است. سعي كنيد در سخنان خود چند داستان‌ شخصي و وقايع جاري را بگنجانيد تا به سخنراني‌تان تفریحی اضافه کرده باشید.

 

 

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

 

Controlling Nervousness

Most people are afraid of speaking in public. They fear this even more than death. Everyone has a certain amount of nervousness when talking to a group, but the point is not to end nervousness; learn to control it.

  • Just before your speech do some deep breathing exercises to relax.
  • Use your nervousness to add excitement to your speech.
  • Remember you were asked to talk because you had something important to say.
  • Everyone wants you to succeed.

 

كنترل اضطراب

اكثر افراد از سخنراني در جمع هراس دارند، آنها حتي از این بيشتر از مرگ می ترسند. همه هنگام صحبت با یک گروه، به ميزان معيني اضطراب دچار مي‌شوند، اما نكته این نیست که به اين اضطراب پايان دهید؛ یاد بگیرید آن را كنترل کنید.

  • درست قبل از ايراد سخنراني چند نرمش تنفسي عمقي انجام بدهيد تا كمي آرامش پيدا كنيد.
  • از اضطراب خود براي هيجان بخشيدن به سخنراني خود استفاده نماييد.
  • به خاطر داشته باشيد كه از شما براي ايراد سخنراني دعوت شده است چرا كه شما حرف مهمي براي گفتن داشته‌ايد.
  • همه خواستار موفقيت شما هستند.

 

Speaking in public is a skill you can learn with practice. Controlling your fear and practicing the above skills in public speaking can bring you success.

صحبت كردن در جمع مهارتي است كه شما مي‌توانيد آن را با تمرين بياموزيد. کنترل کردن ترس و نيز تمرين مهارت های بالا در سخنرانی داخل جمع برايتان موفقيت به همراه آورد.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

definition mean word rows
The aim or function of something هدف purpose ۱
Ability to laugh or make people laugh شوخی، شوخ طبعی humor ۲
State of being worried اضطراب، عصبانیت، حالت عصبی nervousness ۳
میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *