متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

ما در مطالب قبل قسمت های متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی را خواندیم در این مطلب می خواهیم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم را باهم بخوانیم.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

 

Sense of Humor

The purpose of humor is not to be a comedian but for you to create a comfortable atmosphere and have fun with your audience. Humor can make the difference between an average and an excellent presentation.

A little humor in your speech lets the audience know you are human and people actually learn more if they are having fun. Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech.

شوخ طبعی

غرض از شوخ طبعی این نیست که نقش یک کمدین را بازی کنید بلکه به این وسیله باید فضایی آرام را بوجود بیاورید و با مخاطب خود مزاح کنید. شوخی می‌تواند تفاوت ایجاد کند بین یک سخنرانی معمولی و یک ارائه ی عالی.

اندکی شوخ طبعی در سخنرانی شما،  به مخاطب اجازه می دهد بفهمند که شما انسانید و در عمل نیز یادگیری انسان هنگام انبساط خاطر بیشتر است. سعی کنید در سخنان خود چند داستان‌ شخصی و وقایع جاری را بگنجانید تا به سخنرانی‌تان تفریحی اضافه کرده باشید.

 

 

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

 

Controlling Nervousness

Most people are afraid of speaking in public. They fear this even more than death. Everyone has a certain amount of nervousness when talking to a group, but the point is not to end nervousness; learn to control it.

  • Just before your speech do some deep breathing exercises to relax.
  • Use your nervousness to add excitement to your speech.
  • Remember you were asked to talk because you had something important to say.
  • Everyone wants you to succeed.

 

کنترل اضطراب

اکثر افراد از سخنرانی در جمع هراس دارند، آنها حتی از این بیشتر از مرگ می ترسند. همه هنگام صحبت با یک گروه، به میزان معینی اضطراب دچار می‌شوند، اما نکته این نیست که به این اضطراب پایان دهید؛ یاد بگیرید آن را کنترل کنید.

  • درست قبل از ایراد سخنرانی چند نرمش تنفسی عمقی انجام بدهید تا کمی آرامش پیدا کنید.
  • از اضطراب خود برای هیجان بخشیدن به سخنرانی خود استفاده نمایید.
  • به خاطر داشته باشید که از شما برای ایراد سخنرانی دعوت شده است چرا که شما حرف مهمی برای گفتن داشته‌اید.
  • همه خواستار موفقیت شما هستند.

 

Speaking in public is a skill you can learn with practice. Controlling your fear and practicing the above skills in public speaking can bring you success.

صحبت کردن در جمع مهارتی است که شما می‌توانید آن را با تمرین بیاموزید. کنترل کردن ترس و نیز تمرین مهارت های بالا در سخنرانی داخل جمع برایتان موفقیت به همراه آورد.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم

definition mean word rows
The aim or function of something هدف purpose 1
Ability to laugh or make people laugh شوخی، شوخ طبعی humor 2
State of being worried اضطراب، عصبانیت، حالت عصبی nervousness 3
میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *