متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

در این مطلب متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم را باهم می خوانیم دعوت میکنم که این متن آموزنده را بخوانید، همچنین ما در مطالب قبل قسمت اول و دوم این متن را نیز خوانده بودیم که در صورت علاقه می توانید آن ها را نیز مطالعه کنید.

 متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم

Good choice of clothes helps you have respect for your audience. Before you arrive to give your presentation, ask others for their opinion on your choice of clothing and how suitable it is for the occasion.

لباس مناسب

انتخاب خوب لباس کمک می‌کند برای مخاطب خود احترام قایل شوید. قبل از حضور یافتن در محل ارائه ی سخنرانی، نظر دیگران را در رابطه با نحوه ی انتخاب لباستان و نیز تناسب آن با مناسبت مربوطه جویا شوید.

Voice Projection

Sometimes tone of voice can have a stronger effect than the message. Put feeling and energy into your voice by practicing. You can add variety to your speech by:

 • raising or lowering your voice,
 • changing the speed of your words to make the audience feel excited,
 • using pauses and silences instead of saying ‘uh’, ‘umm’, and ‘you know’,
 • increasing and decreasing the volume of your voice to emphasize main points and involving the listeners,
 • adding energy so that your voice will never be boring or emotionless, and
 • practicing every day and recording your voice to see where changes may be necessary.

رسا بودن صدا

گاهی آهنگ و لحن کلام اثری به مراتب قویتر از محتوای آن دارد. با تمرین کردن، به صدای خود احساس و انرژی بدهید. شما می ‌توانید با موارد زیر، به گفتار خود تنوع ببخشید:

 •  بالا بردن و پایین آوردن صدا
 •  تغییر دادن سرعت کلام تا مخاطب احساس هیجان کند
 •  استفاده از مکث و سکوت به جای گفتن «آه»، «اووم» و «میدونین»
 •  کم و زیاد کردن دانگ صدا برای تاکید بر روی نکات مهم و درگیر نمودن مخاطب
 •  انرژی بخشیدن به صدا برای این که صدا هرگز خسته‌کننده و بی‌روح نشود، و
 •  تمرین روزانه و ضبط صدا برای پی بردن به اینکه کجاها نیازمند تغییر است.

Audience Involvement

Involve your audience by asking questions, talking to them directly, and getting them interested. This helps build a relaxed relationship with your audience.

Involve the audience by using attractive opening sentences, pictures, maps, pieces of films, or by asking for help from the audience.

درگیر کردن مخاطب

با پرسیدن سوال، صحبت مستقیم و علاقه‌مند کردن مخاطبان، آنها را در سخنرانی خود درگیر کنید. این کار باعث می‌شود با مخاطب خود یک ارتباط راحت برقرار کنید. درگیر کنید مخاطبان را با استفاده از جملاتی جذاب در ابتدای کار، عکس، نقشه یا بخش‌هایی از یک فیلم، و یا از خود حاضران درخواست کمک کنید.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم

definition mean word rows
To have a high opinion of something or somebody احترام گذاشتن respect 1
Particular time when something happens موقعیت، مناسبت occasion 2
Make something interesting by using different things تنوع بخشیدن Add variety 3
To move something or somebody up بالا بردن، بلند کردن raise 4
In the place of به جای Instead of 5
Not showing emotion بی احساس emotionless 6
میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *