متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

کاربران محترم ویکی ووک اگر به یاد داشته باشید، متن های انگلیسی درباره‌ی سیاره زمین، سخنرانی و ورزش را برای شما قرار دادیم اما امروز می خواهیم متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه بخوانیم.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه

The Earth is made up of three main layers: the crust, the mantle, and the core.

The crust the layer that you live on, is like the skin of an apple. It is very thin (from 6 to 30 kilometers) in comparison to the other two layers.

It is broken into many pieces called plates. These plates float on the soft, plastic mantle below the crust. The core, which is at the center of the Earth, consists. of heavy metals and is about 4000 centigrade hot.

زمین از سه لایه اصلی تشکیل شده است: پوسته، گوشته و هسته.

پوسته زمین یعنی لایه ای که شما روی آن زندگی می کنید، مانند پوست یک سیب است و در مقایسه با دو لایه دیگر بسیار
نازک است (از 6 تا 30 کیلومتر).

پوسته به قطعات زیادی تقسیم می شود که صفحه نامیده می شود. این صفحات روی سطح نرم و قابل انعطاف جبه در زیر پوسته زمین شناور هستند. هسته که در مرکز زمین قرار دارد از فلزات سنگین تشکیل شده و دمای آن در حدود چهارهزار درجه سانتی گراد می باشد.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

The plates of the crust move along smoothly but sometimes they stick together and create pressure.

The pressure increases and the rock bends until it breaks. When these occur, an earthquake is the result.

صفحات پوسته زمین به نرمی حرکت می کنند اما گاهی اوقات  نیز به هم می چسبند و ایجاد فشار می کنند.

این فشار افزایش می یابد و این سنگ ها خم می شوند تا بشکنند. وقتی این کار رخ می دهد، نتیجه آن یک زلزله است .

 

Earthquakes happen everyday. Though millions of people may never experience an earthquake, it is a very common happening on this planet.

So today, somewhere, an earthquake will occur. It may be so light that only special instruments can record its movement; it may shake houses, rattle windows, and change the place of small things. It may be strong enough to cause damage, injury, and death.

هر روز زلزله ها رخ می دهند اگرچه میلیون ها نفر از مردم ممکن است هرگز زمین لرزه را تجربه نکرده باشند، اما زلزله یک اتفاق خیلی عادی روی این سیاره است .

بنابراین همین امروز در هر جایی زلزله ای رخ خواهد داد. ممکن است که آنقدر ضعیف باشد که فقط ابزارهای مخصوصی بتوانند حرکت آن را ثبت کنند و ممکن است خانه ها را تکان دهد و پنجره ها را به صدا درآورد محل بسیاری از چیزها را تغییر دهد. یا ممکن است به اندازه ای قوی باشد که باعث خسارت و یا باعث جراحت و یا حتی مرگ شود.

 

It is thought that about 700 shocks each year have this power when they occur in a populated area. Luckily, most of these destructive earthquakes occur in less populate places.

گفته شده است که هر ساله حدود 700  لرزه این قدرت را دارند اگر در منطقه پرجمعیت رخ دهند.

خوشبختانه بیشتر این زمین لرزه های مخرب در مکان های کم جمعیت اتفاق می افتند.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

Since a large number of world’s earthquakes each year occur along the Pacific Ocean, this is the most probable area for today’s earthquake. But it could hit any place because no area is entirely free of earthquakes.

از آنجایی که هر ساله تعداد زیادی از زلزله های دنیا در امتداد اقیانوس آرام رخ می دهند، این منطقه محتمل ترین جا برای زلزله ی امروز می باشد. اما زمین لرزه می تواند به هر منطقه ای اصابت کند، زیرا هیچ منطقه ای از زمین لرزه در امان نیست.

 

کاربرام محترم ویکی ووک در پست بعد ادامه متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه را می توانید مطالعه نمایید.

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *