متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

کاربران محترم ویکی ووک اگر به یاد داشته باشید، متن های انگلیسی درباره‌ی سیاره زمین، سخنرانی و ورزش را برای شما قرار دادیم اما امروز می خواهیم متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه بخوانیم.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه

The Earth is made up of three main layers: the crust, the mantle, and the core.

The crust the layer that you live on, is like the skin of an apple. It is very thin (from 6 to 30 kilometers) in comparison to the other two layers.

It is broken into many pieces called plates. These plates float on the soft, plastic mantle below the crust. The core, which is at the center of the Earth, consists. of heavy metals and is about 4000 centigrade hot.

زمين از سه لايه اصلی تشكيل شده است: پوسته، گوشته و هسته.

پوسته زمين يعني لايه اي كه شما روی آن زندگی می كنيد، مانند پوست يك سيب است و در مقايسه با دو لايه ديگر بسيار
نازك است (از ۶ تا ۳۰ كيلومتر).

پوسته به قطعات زيادی تقسيم می شود كه صفحه ناميده می شود. اين صفحات روي سطح نرم و قابل انعطاف جبه در زير پوسته زمين شناور هستند. هسته كه در مركز زمين قرار دارد از فلزات سنگين تشكيل شده و دمای آن در حدود چهارهزار درجه سانتی گراد می باشد.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

The plates of the crust move along smoothly but sometimes they stick together and create pressure.

The pressure increases and the rock bends until it breaks. When these occur, an earthquake is the result.

صفحات پوسته زمين به نرمی حركت مي كنند اما گاهی اوقات  نيز به هم مي چسبند و ايجاد فشار مي كنند.

اين فشار افزايش مي يابد و اين سنگ ها خم مي شوند تا بشكنند. وقتي اين كار رخ مي دهد، نتيجه آن يك زلزله است .

 

Earthquakes happen everyday. Though millions of people may never experience an earthquake, it is a very common happening on this planet.

So today, somewhere, an earthquake will occur. It may be so light that only special instruments can record its movement; it may shake houses, rattle windows, and change the place of small things. It may be strong enough to cause damage, injury, and death.

هر روز زلزله ها رخ می دهند اگرچه ميليون ها نفر از مردم ممكن است هرگز زمين لرزه را تجربه نكرده باشند، اما زلزله يك اتفاق خيلی عادی روی اين سياره است .

بنابراين همين امروز در هر جايی زلزله ای رخ خواهد داد. ممكن است كه آنقدر ضعيف باشد كه فقط ابزارهای مخصوصی بتوانند حركت آن را ثبت كنند و ممكن است خانه ها را تكان دهد و پنجره ها را به صدا درآورد محل بسياری از چيزها را تغيير دهد. يا ممكن است به اندازه ای قوی باشد كه باعث خسارت و يا باعث جراحت و يا حتی مرگ شود.

 

It is thought that about 700 shocks each year have this power when they occur in a populated area. Luckily, most of these destructive earthquakes occur in less populate places.

گفته شده است كه هر ساله حدود ۷۰۰  لرزه اين قدرت را دارند اگر در منطقه پرجمعيت رخ دهند.

خوشبختانه بيشتر اين زمين لرزه های مخرب در مكان های كم جمعيت اتفاق می افتند.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت اول – ویکی ووک

Since a large number of world’s earthquakes each year occur along the Pacific Ocean, this is the most probable area for today’s earthquake. But it could hit any place because no area is entirely free of earthquakes.

از آنجایی كه هر ساله تعداد زيادی از زلزله هاي دنيا در امتداد اقيانوس آرام رخ مي دهند، اين منطقه محتمل ترين جا برای زلزله ی امروز مي باشد. اما زمین لرزه می تواند به هر منطقه ای اصابت كند، زيرا هيچ منطقه ای از زمين لرزه در امان نيست.

 

کاربرام محترم ویکی ووک در پست بعد ادامه متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه را می توانید مطالعه نمایید.

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *