متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت دوم

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت دوم – ویکی ووک

همراهان همیشگی ویکی ووک با اصطلاحات کاربردی انگلیسی قبلا آشنا شدید و همچنین در پست قبل قسمت اول متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه را خواندید. در این پست ادامه این مطلب را می توانید مطالعه کنید.

ادامه متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه

Saying that an earthquake is going to happen today is not really predicting, earthquakes. So far, they cannot be predicted but anyone, on any day could say this and it would be true.

This is because several millions of earthquakes occur each year. So thousands occur each day, although most are too small to be located. The problem is in finding the exact area where and when a strong shock will happen.

گفتن اينكه امروز قرار است زلزله اتفاق بيفتد واقعا پيشگويي زلزله نيست. تاكنون زلزله قابل پيشگويي نبوده ، اما هركسی در هر روزی می تواند آن را بگويد و ممكن است درست باشد.

اين به اين علت است كه هر ساله چندين ميليون زلزله رخ می دهد. پس روزانه هزاران زلزله داريم ، اگرچه بيشتر آنها آنقدر كوچك هستند كه آنها را نمی توانيم تعيين موقعيت كنيم. مسئله اصلی اين است كه بتوانيم تعيين كنيم كی و كجا يك زلزله قوی قرار است رخ دهد.

 

Earthquake prediction is a future possibility Just as the weather organizations now forecast floods and strong storms, the national earthquake information centers may one day predict earthquakes.

This may some day become a reality, but only after much more is learned about earthquake mechanisms.

پيشگويی زلزله احتمالی است در آينده. درست مثل اينكه اكنون سازمان های هواشناسی پيش بينی سيل ها و طوفان های قوی را پيش بينی می كنند. مراكز اطلاع رساني زلزله ممكن است روزی بتواند زلزله را پيشگويی كنند.

اين كار ممكن است روزی به واقعيت بپيوندد، اما اين زمانی رخ می دهد كه ما مطالب خيلی بيشتری درباره ی ساز و كار زلزله فهميده باشيم .

 

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت دوم – ویکی ووک

WHAT TO DO?

Before an Earthquake

All family members should know how to turn off gas, water, and electricity.

Plan family emergency procedures, and make plans for your family to get together.

Know emergency telephone numbers (doctor, hospital, police, fire department, ect)

Fix heavy things strongly to walls (book shelves, mirrors, cabinets, etc)

Never place heavy things over beds, and keep them lower than the head height of the shortest member of the family.

قبل از زلزله

همه افراد خانواده بايد بدانند كه چگونه گاز و آب و برق را قطع كنند.

برنامه شرايط اضطراری خانواده را طرح ريزی كنيد و برنامه ريزی كنيد كه خانواده در چنين مواقعی دور هم جمع شوند.

شماره تلفن های اضطراری را بدانيد (دكتر، بيمارستان، پليس، آتش نشانی و غيره)

اشيای سنگين را به محكمی به روی ديوارها نصب كنيد (قفسه های كتاب، آينه، كمد، غيره)

هرگز اشيای سنگين را بالای تختخواب ها قرار ندهيد و آنها را پايين تر از سر كوتاه ترين عضو خانواده نصب كنيد.

 

During an Earthquake

Stay Calm.

If you are inside, stand in a doorway, or go under a desk or table, away from windows or glass doors.

If you are outside, stand away from buildings, trees, and telephone and electrical lines.

If you are on the road, drive away from under passes, and overpasses; stop in a safe area, and stay in your car.

در هنگام وقوع زلزله

خونسرد باشيد

اگر داخل اتاق هستيد در چهارچوب درب بايستيد، يا زير ميز تحرير برويد، كه دور از پنجره ها يا درب شيشه ای باشد

اگر بيرون هستيد از ساختمان ها، درختان و سيم های تلفن و برق دور بايستيد.

اگر در جاده هستيد از زيرگذرها و پل ها دوری كنيد و در منطقه ای امن بايستيد و در داخل اتومبيل خود بمانيد.

 

After an Earthquake

Check for injuries, provide first aid.

Check for gas, water, and electrical lines.

Check for building damage and possible problems during after shocks.

Clean up dangerous chemicals off the floor.

Wear shoes.

Turn on the radio, and listen for instruction from police and fire departments.

Use telephone for emergencies, only.

بعد از زلزله

زخمی ها را كنترل كنيد و كمك های اوليه را فراهم كنيد.

لوله های گاز و آب و سيم های برق را كنترل كنيد.

بعد از زلزله خسارت ساختمان و مسائل احتمالی آن را كنترل كنيد.

كف اتاق ها را از مواد شيميايی خطرناك پاك كنيد.

کفش بپوشيد.

راديو را روشن كنيد و به دستورات پليس و آتش نشانی گوش دهيد.

از تلفن فقط در مواقع اضطراری استفاده كنيد.

متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه قسمت دوم – ویکی ووک

امیدوارم از خواندن متن انگلیسی درباره‌ی زمین لرزه لذت برده باشید.

در پست بعد اصطلاحات و کلمات جدید متن درباره‌ی زمین لرزه را می توانید مطالعه نمایید.

ممنون از همراهی همیشگی شما

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *