چگونه لغات انگلیسی را یادبگیریم؟

در بخش یادگیری زبان با سبک متفاوت گفتیم که یادگیری با شکل و جمله میتواند لذت بخش باشد. اما یکی دیگر از زیبای های این طریق یادگیری این است که کلمات و لغات بیشتر در ذهن انسان باقی میماند.

روش یادگیری لغات

یکی از روش های ی این است که ما لغات را در خود جمله مشاهده کنیم. برای این منظور به ادامه الفبای خوشبختی میپردازیم اما با دیدگاه دقت به کلمات در جمله.

الفبای انگلیسی – الفبای خوشبختی:

 

I: Ignore

نادیده گرفتن

 

Ignore the negative voice inside your head. Focus instead on your goal and remember your accomplishments. Your past successes are only small inkling of what the future holds

معنی جمله :

نادیده بگیرید

ندای منفی درون ذهنتان را نادیده بگیرید، در عوض روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را جلوی چشمانتان بیاورید . پیروزی های گذشته در مقابل چیزهای که در انتظار شماست هیچ اند.

J: Journey

4_54297568628

 

Make Journey to new worlds, new possibilities, by remaining open-minded. Try to learn something new every day, and you’ll grow

معنی جمله :

سفر کنید

باداشتن ذهنی باز ، به سرزمین های جدید سفر کنید و از فرصت های و امکان های جدید استقبال کنید . سعی کنید هرروز چیز جدیدی یادبگیرید ، در این صورت است که رشد خواهید کرد.

K: Know

p

 

Know that no matter how bad thing seem, they’ll always get better. The warmth of spring always follows the harsh winter

معنی جمله :

بدانید

بدانید که مهم نیست اوضاع چقدر وخیم به نظر می رسد، اوضاع هرچه هست در آینده بهتر از این خواهد شد. همانطور که گرمای دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان فرا میرسد.

L: Love

rrrrr

 

Let love fill your heart instead of hatred. Hatred will leave no place for anything beautiful in you, but when you bear love within your heart it will be the place for endless happiness

معنی جمله :

دوست بدارید

اجازه دهید که به جای نفرت ، عشق قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است . جایی برای چیز دیگری باقی نمیگذارد ، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است جا برای خوشبختی بی انتها باز است.

M: Manage

rqefefrrrr

 

Manage your time and your expenses wisely and you’ll suffer less stress and worry. Then you’ll be able to focus on the important things in life

معنی جمله :

مدیریت کنید

زمان و منابع خود را هوشمندانه مدیریت کنید، تا به استرس و نگرانی کمتری دچار شوید. این باعث می شود که روی موضوعات مهم زندگی تان بیشتر تمرکز کنید.

N: Notice

rrrdewdffrr

 

Never ignore the poor, infirm, helpless, weak, or suffering. Offer your assistance when possible with kindness and care

معنی جمله :

هشیار باشید

هرگز افراد فقیر ، رنجور، بی پناه ، ضعیف و رنج کشیده را نادیده نگیرید. با مهربانی و توجه از هیچ کمکی دریغ نکنید.

O: Open up

rrrrrddddd

 

Open your eyes and take in all the beauty around you. Even during the worst of times, there’s still much to be thankful for

معنی جمله :

آغوش بگشایید

چشم هایتان را باز کنید و برای تمام زیبایی های که در اطرافتان وجود دارد ، آغوش بگشایید . حتی در سختترین و بد ترین شرایط ، چیز های زیادی برای سپاسگذاری وجود دارد.

P: pray

hshssrrr

 

Pray, for prayer creates bond between finite and infinity

 It’s opening up your heart to the world of creation

معنی جمله :

نیایش کنید

نیایش کنید.

نیایش ارتباط محدود است با نامحدود.

نیایش گشودن جان است در برابر جهان.

معنای کلمات سخت و کلیدی

معادل فارسی

متضاد

مترادف

انگلیسی

در عوض

lieu

instead

آینده

future

روشنفکر

narrow-minded

open-minded

انجام

achievement

accomplishment

ماندن ، باقیمانده

stay

remain

به نظر آمدن

seem

نفرت

love

Hatred

گرمی

warmth

ساکن بودن ، خرس

stand

bear

بی پایان

endless

نگران بودن

Be anxious

worry

هوشمندانه

silly

wisely

فقیر

rich

penurious

poor

رنجور

infirm

درمانده

helpless

ضعیف

strong

weak

رنج کشیده

suffering

کمک

help

assistance

سپاسگذار

Grateful

thankful

محدود

infinite

limit

finite

نامحدود

finite

infinite

ادامه کلمات در پست های بعد.

همراه ما باشید

یادگیری کلمات با سبکی متفاوت

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *