داستان کوتاه انگلیسی گنج ملکه الیزابت

داستان کوتاه انگلیسی گنج ملکه الیزابت

در پست های قبل داستان های خواندیم از قبیل قضاوت عجولانه و معجزه در این پست نیز داستان کوتاه انگلیسی گنج ملکه الیزابت را میخوانیم. این داستان یکی از نمایشنامه های شکسپیر است به نام گنج ملکه الیزابت که این شعار را دارد که دنیا پر از گنج است. ملکه الیزابت بسیار به نمایشنامه های […]

ادامه مطلب...