گیربکس AMT چیست؟

گیربکس AMT

در بخش‌های قبلی چگونگی کار گیربکس و گیربکس CVT را خدمت شما ارائه دادیم. در این بخش یکی دیگر از گیربکس‌ها یعنی گیربکس AMT را موردبررسی قرار می‌دهیم. گیربکس AMT یک سیستم انتقال قدرت دستی یا اتوماتیک است یعنی اینکه فرآیند تعویض دنده‌ای که در سیستم دستی با کلاچ انجام می‌گیرد، در این سیستم با همان سیستم دستی است فقط کلاچ‌گیری […]

ادامه مطلب...