متن و ترجمه آهنگ The Same Sun از Chris de Burgh

آهنگ The Same Sun

در پست های قبل آهنگ های همچون Shape Of My Heart ، I’m callin’ U وغیره … را برای شما عزیزان به منظور آموزش زبان قرار داده ایم در ادامه این پست ها امروز آهنگ The Same Sun از Chris de Burgh را برای شما زبان دوستان قرار می دهیم. این آهنگ را به منظور […]

ادامه مطلب...


متن و ترجمه آهنگ missing you از Chris de Burgh

آهنگ missing you

در پست های قبل آهنگ های همچون Shape Of My Heart ، I’m callin’ U وغیره … را برای شما عزیزان به منظور آموزش زبان قرار داده ایم در ادامه این پست ها امروز آهنگ missing you از Chris de Burgh را برای شما زبان دوستان قرار می دهیم. این آهنگ را به منظور یادگیری […]

ادامه مطلب...