میزان مناسب پلاکت در خون چقدر است؟

میزان مناسب پلاکت در خون چقدر است؟ / ویکی ووک

پلاکت خون باید بین ۱۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار در هر میلی متر مکعب خون برای بزرگ سالان باشد. البته پلاکت خون در کودکان و نوزادان کمی بیشتر است. زمانی که پلاکت زیر۵۰ هزار یا بیشتر از یک میلیون باشد…

ادامه مطلب...