خوشه های ستاره ای چیست؟

خوشه های ستاره ای چیست؟ / ویکی ووک

به مجموعه از ستاره ها که بعلت نیروی گرانشی دو جانبه به یکدیگر پیوسته اند و مناظر زیبایی را در آسمان ایجاد می کنند خوشه های ستاره ای می گویند. در این مطلب میخواهیم که بیشتر با خوشه های ستاره ای و انواع آن اشنا شویم. همچنین ما در مطالب با سیاه چاله ها آشنا […]

ادامه مطلب...